Xeppe

Dit is Xeppe, Ze is een dochter van mijn eerste fokpoes Lava.

Bij haar geboorte woog ze 47 gram zwaar onder het levensvatbare gewicht.

Na 48uur ‘intensive care” begon ze te groeien en overleefde tot ons grote geluk